Rising Cities – simulation för stadsbyggare

Bygg din egen stad och bli den borgmästare alla stadsinvånare drömmer om. Utveckla den bästa strategin för att få din stad att växa och stadskassan att klirra.

Browserspelet Rising Cities kräver strategisk planering och taktik. Visa att du har vad som krävs för att bli den borgmästare som din stad behöver. Det är din uppgift att förvandla den vildvuxna marken till en blomstrande metropol och sedan förvalta den på bästa sätt. Som uppbyggnadsspel förenar Rising Cities alla de komponenter som utmärker ett modernt strategispel: Planera långsiktigt och smart med tanke på framtiden!

Förvalta din stad och se till att dina invånare har det bra. Bygg hus för dina invånare, inkassera hyra, dra in skatt och förse dina invånare med olika varor och produkter. Är din stad fortfarande attraktiv för invånarna och kan de hitta allt som de behöver för att leva bra? En bra borgmästare ser till att hålla sina invånare nöjda genom att erbjuda dem många grönområden och fritidsattraktioner samt hålla varulagren fulla.

Ingen byggnation utan industri.
För att bygga behöver man såklart råmaterial. Hitta de bästa platserna där du kan bygga upp fabriker. Men glöm inte att de flesta ogärna bor bredvid ett kolkraftverk. Det är viktigt att du skapar en balans mellan bostäder, grönområden, industrier och handel så att alla intressen tas tillvara på bästa sätt.

Tänk ekonomiskt och bestäm dig för de investeringar som är särskilt bra för din stad. Se till att bygga upp en bra infrastruktur. Bedriv handel med varor du producerat och köp material som du behöver på marknadsplatsen. Var smart och agera taktiskt. Förvalta dina resurser på ett effektivt sätt och ta de rätta besluten för att uppnå välstånd. Rising Cities är helt enkelt en näringslivssimulation för kloka strateger och alla som vill bli det.

Du kan också spela Rising Cities som ett Multiplayer Game med dina vänner. Vem har den bästa staden, de nöjdaste invånarna, de största lagren och flest resurser? Knyt handelskontakter med andra borgmästare och gör din stad till en välmående och rik stad. Det är du som är borgmästaren och det är du som bestämmer vad som är bäst för din stad!

Precis som alla andra browserspel från Bigpoint är Rising Cities gratis. Du skapar bara ett konto och sen kan du köra igång direkt med spelet. Bli en internationell superborgmästare.